Dieta v těhotenství

Základem léčby každého typu cukrovky, tedy i cukrovky vzniklé v těhotenství, je diabetická dieta a s ní spojená režimová opatření. Bez jejího co nejdůslednějšího dodržování nelze cukrovku nikdy správně léčit.

 Základním předpokladem úspěšné léčby diabetu je pravidelný denní režim, a s tím související pravidelný přísun potravy. Potrava musí být rozdělena nejméně do šesti denních porcí. Z toho by měla být tři jídla hlavní (snídaně, oběd, večeře), mezi kterými musí být pěti lépe šesti hodinová prodleva. Do této přestávky je vhodné vložit asi po třech hodinách malé jídlo (svačina dopoledne, odpoledne, druhá večeře). Například když snídáte v šest hodin, pak svačíte v devět hodin a obědváte ve dvanáct. Další svačinu sníte ve tři hodiny odpoledne, večeři v šest a druhou večeři v devět hodin večer. Tento režim je možné po dohodě s ošetřujícím lékařem upravit, např. u žen, trpících nevolností lze rozdělit jídlo do více menších porcí denně, v jiných případech je nutné přidat ještě svačinu v noci. Těhotné ženy by neměly vynechávat druhou večeři.

Které potraviny musí pacientka s těhotenskou cukrovkou z diety vyloučit?

Jedinou součástí naší stravy, která může přímo ovlivnit hladinu cukru v krvi, jsou cukry (sacharidy). Cukry v naší potravě rozdělujeme na jednoduché a složené.

Diabetik nesmí jíst jednoduché cukry, tj. cukr, med a všechny pokrmy jimi oslazené. Pod pojmem cukr rozumíme v našich podmínkách hlavně cukr řepný či třtinový (sacharózu) nebo cukr hroznový (glukózu). Tyto takzvané jednoduché cukry rychle přestupují ze střeva do krve. Tak prudce vzroste hladina cukru (glukózy) v krvi. Na to tělo nemocné odpoví nedostatečně. Inzulínu se vyplaví ze slinivky málo nebo se uvolní pozdě, případně inzulín chybí v těle úplně. Hladiny cukru v krvi (glykémie) vyšší než 7,8 mmol/l prokazatelně poškozují plod, i kdyby byly přítomny v krvi jen velmi krátkou dobu. Délka jejich působení na plod se v průběhu těhotenství zjednodušeně sčítá. Proto byla jako bezpečná mez stanovena hodnota glykémie 7,2 mmol/l za jednu hodinu po jídle.

Složené sacharidy

V naší stravě se objevují i složené cukry. Nejčastěji jsou označovány následujícími přesnými i méně přesnými názvy: polysacharidy, složené sacharidy, pomalé glycidy, uhlohydráty, škroby. Složené sacharidy mají složitější chemickou stavbu, jejich trávení a vstřebávání tedy trvá delší dobu a koncentrace cukru v krvi roste pomaleji. Těchto cukrů smí těhotné diabetičky sníst jen určité množství denně. Jejich obsah v dietě určí ošetřující diabetolog, s přihlédnutím k fyzické aktivitě, tělesné konstituci, přítomnosti nevolností či zvracení v těhotenství a dosavadním váhovým přírůstkům, věku.

Základní dieta jich obsahuje 200 g na den. V těhotenství je vhodné v některých použít diabetickou dietu s obsahem 250 g. V zásadě se snažíme obsah sacharidů vždy přizpůsobit individuálním potřebám každé pacientky.

Diety s nižším obsahem sacharidů na den nejsou v těhotenství doporučovány. Jestliže nemá tělo dostatek složených cukrů k získávání energie, začne štěpit tuky. Při rozkladu tuků vzniká nejen energie, ale také ketolátky (aceton apod.). Ty velmi škodí vyvíjejícímu se plodu. Tato situace těhotenství nastává často v noci nebo ráno. Jestliže se v moči objeví aceton, při normálních hladinách cukru v krvi, je třeba přestat jíst tučné věci a ovoce a přidat složené sacharidy, např. pečivo, rýži. V jednotlivých jídlech je nezbytné zachovávat stále stejný obsah sacharidů.

Stejná množství sacharidů ovlivní hladinu cukru v krvi stejně. To znamená, že porce jídel se shodným obsahem těchto cukrů, můžeme v jídelním plánu navzájem vyměňovat. Odtud pochází tedy název výměnná jednotka, s kterým se můžete někdy setkat. Výměnná jednotka, jak je v našich podmínkách užívána, se rovná 10 g sacharidů. V některých zemích se pro zjednodušení používá výměnná jednotka obsahující 12 g sacharidů.

Složené cukry jsou obsaženy:

  • v obilí a mouce a ve všech výrobcích z nich
  • v luštěninách a ve výrobcích z luštěnin
  • v bramborách a ve výrobcích z brambor
  • v ovoci, ořechách, máku

Chléb, bílé i celozrnné pečivo jsou z hlediska diabetické diety srovnatelné, protože obsah složených cukrů v nich je téměř totožný. Výhoda chleba a celozrnného pečiva spočívá jen v přítomnost vlákniny a vitamínů skupiny B.

Vyjmenované potraviny musí pacientky s cukrovkou pečlivě odvažovat.

Sacharidy se vyskytují v malých množstvích také ve vnitřnostech, zelenině, mléce a kysaných mléčných výrobcích. Zde je jejich obsah malý a můžeme jej zanedbat.

Tuky a bílkoviny hladinu cukru v krvi nezvyšují ani nesnižují. Léčbu diabetu ale nepříznivě ovlivňuje zvýšená inzulínová rezistence u pacientů s nadváhou či obezitou.

Tuky i bílkoviny také spolu s vlákninou mají vliv na glykemický index jednotlivých potravin obsahujících sacharidy. Glykemický index nás informuje o rychlosti uvolňování cukrů z jednotlivých potravin při trávení a zároveň o rychlosti s jakou stoupá glykémie. Díky glykemickému indexu může ošetřující diabetolog, ve výjimečných případech u žen trpících těhotenskou nevolností, povolit např. 100 ml smetanové zmrzliny.

Minerální látky, vitamíny a vláknina

Minerální látky a vitamíny spoluvytvářejí vnitřní prostředí těla a jsou jeho nezastupitelnou součástí při mnoha dějích. Pestrá a vyvážená strava nám jistě zaručí jejich dostatečný přísun. Nebylo prokázáno, že by zvýšené dávky některých vitamínů nebo minerálních látek příznivě ovlivňovaly průběh cukrovky. Navíc nadměrné dávky některých vitamínů i minerálů mohou v graviditě škodit, např. vitamín A.

Vláknina je obsažena v ovoci, zelenině, luštěninách, celozrnných výrobcích a nemletém masu. Neumíme ji štěpit, zůstává ve střevě. Proto je významná pro jejich správnou činnost. Může zpomalit vstřebávání ostatních živin do krve, ale tento vliv nelze přeceňovat. Také dokáže vytvořit pocit sytosti. V těhotenství, kdy mnoho žen trpí zácpou pro změněné anatomické poměry v pánvi a sníženou střevní peristaltiku, je dostatečný příjem vlákniny dietou důležitý.

Umělá sladidla a výrobky pro diabetiky

Umělá sladidla se rozdělují do dvou základních skupin. Kalorická sladidla, někdy se můžeme setkat s termínem náhradní cukry, mají podobnou chemickou strukturu jako hroznový cukr (glukóza) nebo řepný cukr (sacharóza). Obsahují také stejné množství kalorií. Mají jistý vliv na hladinu cukru v krvi (glykémii), avšak ta po jejich požití nestoupá tak prudce jako po cukru hroznovém nebo řepném. Snesou vyšší teploty, takže je lze použít při pečení. Do této skupiny patří, např. fruktóza neboli ovocný cukr, laktóza neboli mléčný cukr. Tato sladidla jsou jediná vhodná pro použití v těhotenství.

Nekalorická sladidla, tedy umělá sladidla v užším slova smyslu, jsou látky, které mají s cukrem společnou pouze sladkou chuť. Neobsahují žádnou energii ani neovlivňují glykémii.  Pod různými obchodními názvy se skrývají směsi několika základních látek. Jsou to především sacharin, aspartam a acesulfam. Používání těchto látek v těhotenství není povoleno. Nejsou dostatečně ověřený jejich účinky v těhotenství, některá sladidla jsou podezřelá z negativního působení na plod.

Na obalu nebo kartičce přiložené k výrobku by mělo být uvedeno množství sacharidů, tuků, bílkovin, energie obsažených ve 100 g výrobku a název použitého umělého sladidla. Aby lépe chutnaly, jsou obvykle velkým zdrojem tuků a následně i energie. Obsahují složené sacharidy, proto mají významný vliv na hladinu cukru v krvi. Z toho vyplývá, že nelze je konzumovat neomezeně nebo mimo jídelní plán. Pacient je musí pečlivě odvažovat a zařazovat do jídelníčku výjimečně místo hlavního jídla.

Ještě jednou bych ráda zdůraznila, že těhotné ženy by se měly vyhnout výrobkům, obsahujícím umělá sladidla, např. aspartam, acesulfam, sacharin, cyklamát či steviosid.

Dodržování pitného režimu je nutné

Voda je významnou součástí potravy. Všechny základní děje v lidském těle probíhají ve vodném prostředí. Proto je velmi důležitý dostatečný příjem tekutin. Měl by být asi 2,5-3 l denně, podle počasí a eventuální fyzické aktivity, pokud nestanoví ošetřující lékař jinak. Toto množství hradíme vodou nebo minerálními vodami, které ochutíme citronem. Můžeme pít čaj černý, zelený, bylinkové čaje, které střídáme. Zrnková káva působí močopudně, proto ji do celkového příjmu tekutin raději nezapočítáme. V těhotenství není vhodné pít příliš velké množství zrnkové kávy ani ostatních nápojů obsahujících kofein. 100 % ovocné šťávy, i když nejsou přislazené cukrem, raději nepopíjíme. Obsahují ve velkém množství cukr z ovoce, proto použijeme nejvýše několik kapek k ochucení vody. Všechny nápoje slazené řepným cukrem (sacharózou), hroznovým cukrem (glukózou) nebo glukózovým sirupem jsou zakázány, velmi rychle a výrazně by zvýšily hladinu cukru v krvi. Jak bylo zdůrazněno výše, sladit umělými sladidly v těhotenství není vhodné. Nápoje nelze sladit ani náhradními cukry, např. fruktóza. Ty se velmi rychle vstřebají z vodného prostředí a zvyšují hladinu cukru v krvi.

Mléko, jestliže ho nevypijeme více než půl litru denně, počítat nemusíme. Toto neplatí pro diabetičky 1.typu. Je nutné si uvědomit, že mléko je spíš potravina než nápoj.

Obecně známou skutečnost, že konzumace alkoholu v těhotenství není vhodná, nebudeme dále rozvádět.

Tato dietní opatření jsou přírodním léčebným prostředkem. Diabetická dieta splňuje základní zásady racionální výživy.

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.