Pro rychlejší komunikaci i pro objednání prosíme o dodržování základních pravidel při telefonickém nebo emailovém kontaktu:

Stávající pacient:

Uveďte své jméno, příjmení, ročník, případně na vyžádání sestry/lékaře rodné číslo
Potřebujete–li recept na dlouhodobě užívané léky, uveďte název léku a počet balení do plánované kontroly

Nový pacient:

–  Máte-li nově zjištěnou cukrovku, uveďte, jaké máte obtíže, jméno odesílajícího lékaře

– Jste-li již léčený diabetik/diabetička – kdy jste byli naposledy v diabetologické ambulanci,
jaký je důvod změny lékaře a jméno původního diabetologa

– Jste-li těhotná, uveďte týden vašeho těhotenství, jméno odesílajícího lékaře

K vyšetření (zejména prvnímu v naší ambulanci) je vhodné donést:

– Doporučení praktického lékaře (není však podmínkou vyšetření v naší ambulanci)

– Výsledky laboratorních vyšetření z předcházejícího období (máte-li k dispozici)

– Zprávu z hospitalizace, případně předchozího vyšetření (máte-li k dispozici)

Žádáme pacienty o aktivní zrušení plánované návštěvy v dostatečném časovém předstihu
(optimálně alespoň týden předem), pokud se na ni nemohou dostavit.