MUDR. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.
Lékařka

lékařka se specializací: Diabetologie, Engokrinologie, Sportovní lékařství, Obezitologie

Markéta Špitálníková
Zdravotní sestra

V letech 2017 a 2018 absolvovala kurzy Edukace diabetiků léčených inzulínem, podiatrie a konvezační mapy.

Pravidelně se účastní vzdělávacích akcí akreditovaných MZČR

Praxe:

10 let u lůžka-oddělení dětské JIP

4 roky samostatná kalmetizační sestra

2 roky zdravotní sestra v zubní ambulanci

Od roku 2017 pracuje v naší ordinaci:

  •  odborná stáž - Syndrom diabetické nohy - IKEM Praha
  •  specializační týdenní odborná stáž Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem - IKEM Praha
  •  trénink - Konverzační mapy a konverzační průvodce (pomocník ve skupinové edukaci)
Mgr.Veronika Vohlídková
Nutriční terapeutka

Vzdělání:

Pětiletý magisterský obor „Management životního stylu a rekreace“ zaměření na výživu, tělesnou výchovu a sport

Obor "Diplomovaný nutriční terapeut" zakončený absolutoriem z předmětů: Léčebná výživa, Klinika nemocí a dietologie, anglického jazyka a obhajoby absolventské práce.

Certifikáty a kurzy:

2005   Certifikovaný kurz „regenerační a sportovní masáže“

2015   Akreditovaný kurz „Péče o pacienta s dysfagií na iktových jednotkách“

2015   Akreditovaný kurz „Stravování a způsob výživy v zařízeních sociální péče“

2016   Akreditovaný kurz: „Výživa seniorů s demencí, jak lépe a individuálněji „

Praxe:

MOVE 4 LIFE (občanské sdružení) – organizace zabývající se redukčními programy pro veřejnost

JUST Live – tréninkový a sportovní internetový portál

Domov pro seniory Husova, Havlíčkův Brod

MUDr. Alena Francová
Lékařka

Lékařka se zaměřením všeobecné praktické lékařství a  diabetologie

Monika Málková
Zdravotní sestra

V roce 2018 absolvovala kurz Konverzační mapy

Praxe:

Diabetologická organizace v Hlinsku

Rehabilitační ústav Chotěboř